NA ORDYNANSACH TRWAMY... Z KRÓLOWĄ POLSKI – ŻOŁNIERSKI APEL

Autor: Eustachy Rakoczy ZP

Cena: 89 zł brutto

Więcej szczegółów

Więcej informacji

8 grudnia 1954 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze ojcowie paulini i wierni po raz pierwszy odmówili Apel Jasnogórski. Jego historia wiąże się z uwięzieniem w okresie stalinowskiego terroru Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy Apel Jasnogórski odmówiono w intencji Kościoła, Ojczyzny i uwolnienia Księdza Prymasa.

Od tego dnia Apel Jasnogórski stał się szczególną i wyjątkową modlitwą Polaków, gdy o godzinie dwudziestej pierwszej, przy dźwiękach najstarszej polskiej pieśni maryjnej – „Bogurodzicy”, ich serca jednoczą się przy Cudownym Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Niezależnie od tematu rozważań apelu jest to zawsze modlitwa głęboko patriotyczna i poruszająca w polskich sercach nutę miłości Ojczyzny, a „(…) jego słowa są wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na Miłość, jaką jesteśmy odwiecznie umiłowani” (św. Jan Paweł II).

W 2016 roku – roku 62. rocznicy codziennej modlitwy apelowej na Jasnej Górze, 1050. Rocznicy Chrztu Polski i pielgrzymki papieża Franciszka w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie – ukazuje się niezwykła publikacja „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”. Jest to wybór tekstów Apeli Jasnogórskich (od 1998 r.), których autorem jest paulin, Ojciec Eustachy Rakoczy. Inspiracją dla tytułu albumu stały się słowa starej pieśni konfederatów barskich „Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi”, którą zacytował w swoim przemówieniu na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

Rozważania apelowe zostały podzielone na cztery rozdziały: „Portret Królowej”, „Królowa w historii narodu”, „Narodowe rocznice” oraz „Święci i bohaterowie Jasnej Góry i Rzeczypospolitej”. Ilustrują je zarówno materiały i zdjęcia archiwalne, często unikatowe i publikowane po raz pierwszy, jak i bogate w treść i symbolikę, barwne fotografie współczesne – świadectwo patriotyzmu Polaków przywiązanych do symboli narodowych, wojskowych tradycji i Matki Jasnogórskiej – „Dziewicy Zwycięskiej”. Oto Jasna Góra jawi się nie tylko jako sanktuarium Matki Bożej, skarbiec polskiej kultury i religijności, ale też miejsce pielgrzymek i spotkań tych wszystkich, którzy umiłowali Ojczyznę.

Publikacja ta to poruszająca, wzruszająca, ale i skłaniająca do refleksji lekcja historii i patriotyzmu dla wszystkich, lecz szczególnie dla młodych ludzi, bo to im przypadnie w udziale zachowanie wiary i pamięci o narodowej tradycji i przekazanie ich następnym pokoleniom Polaków.

test