UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY. UCZELNIA XXI WIEKU

ISBN 978-83-63921-14-9

240 str., 210 x 305 mm, oprawa twarda, lakier punktowy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Publikacja albumowa „Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia XXI wieku” została przygotowana z okazji dziesiątej rocznicy powołania UKW w Bydgoszczy (2005 r.). Uniwersytet jest kontynuatorem swych poprzedniczek: Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, posiada więc już tak naprawdę 46-letnią historię. Pamiątkowa publikacja dokumentuje dzieje uczelni, jej obiekty, a także działalność naukowo-dydaktyczną i życie kulturalne. Wiele miejsca poświęcono Uniwersyteckiemu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu, którego drugi etap budowy zakończył się w czerwcu 2015 r. zespół redakcyjny: Aleksander Jankowski, Grażyna jarzyna, Elżbieta Krzyżanowska, Andrzej Obiała zdjęcia: Andrzej Obiała teksty i podpisy do zdjęć w polskiej i angielskiej wersji językowej

test