Promocja albumu – „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”

Więcej informacji

Uroczysta promocja albumu „Na ordynansach trwamy” w Belwederze.

14 listopada 2016 r. w historycznych wnętrzach Pałacu Belwederskiego w Warszawie, siedzibie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się uroczysta promocja albumu „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”. Autorem albumu jest Ojciec Eustachy Rakoczy ZP, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, a promocja łączyła się z jubileuszem 40-lecia jego posługi wśród kombatantów.

Obok Jubilata w spotkaniu wzięli udział między innymi: Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; senator Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego oraz reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę minister Wojciech Kolarski, który w Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się między innymi współpracą ze środowiskami kombatanckimi. List okolicznościowy od Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał Jacek Polańczyk, dyrektor gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister Jan Józef Kasprzyk, który objął album „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel” honorowym patronatem, zwracając się w części oficjalnej do gości, podkreślił: „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu, że możemy wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz o. prof. Eustachego Rakoczego, połączony z promocją niezwykłego albumu – albumu, który przypomina 40 lat Apeli Jasnogórskich, na które z intencjami ojczystymi podążali na Jasną Górę kombatanci, uczestnicy walk o niepodległość, działacze opozycji antykomunistycznej i wszyscy ci, którym bliskie są polskie sprawy i dobro Rzeczypospolitej”.

Maria Senska, prezes Domu Wydawniczego „Margrafsen”, odznaczona w trakcie uroczystości Medalem „Pro Patria”, przyznawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, dodała, że „Przygotowanie tej publikacji było dla Domu Wydawniczego „Margrafsen”, w roku 25-lecia jego istnienia, zaszczytem i wyróżnieniem, a praca nad dziełem stała się niezapomnianym i pełnym wzruszeń spotkaniem z tymi, którzy zasłużyli się dla Polski – od chwili, gdy 1050 lat temu Mieszko I i jego poddani przyjęli chrzest”.

Na okoliczność pięknego Jubileuszu Autora niezwykłego albumu Wydawnictwo przygotowało dwa bibliofilskie egzemplarze, ekskluzywnie oprawione w skórę, elegancko opakowane, które zostaną wręczone Ojcu Swiętemu i Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Więcej na stronach:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,499,jubileusz-o-eustachego-rakoczego.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/481-jubileusz-40-lecia-pos%C5%82ugi-kap%C5%82a%C5%84skiej-jasnog%C3%B3rskiego-kapelana-%C5%BCo%C5%82nierzy-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-o-prof-eustachego-rakoczego.html

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10615

test