Kwartalnik Artstyczny 93

ISSN 1232-2105

206 str., 160 x 235 mm, oprawa miękka

Więcej szczegółów

Więcej informacji

„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” ukazuje się od 1993 r. i wkroczył w 24. rok swego istnienia. Eseista i krytyk literacki prof. Aleksander Fiut określił pismo jako „cud pracowitości i samozaparcia”. Od 1995 r. redaktorem naczelnym jest pisarz i laureat nagrody Fundacji Kościelskich Krzysztof Myszkowski. Ukazały się już 93 numery „KA”, a swoje teksty opublikowało ponad 600 autorów: pisarzy wybitnych, ale również młodych i debiutantów, którzy „raczej współtworzą, niż modyfikują jego tradycyjną formułę” pisma. Obecnie publikują i współpracują z „KA” m.in.: Julia Hartwig, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Antoni Libera, Stefan Chwin, Leszek Szaruga, Ryszard Krynicki, Renata Gorczyńska, Piotr Sommer, a w numerach archiwalnych znajdzie czytelnik poezję, prozę i wypowiedzi m.in.: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza (wiele z jego ostatnich utworów było w „KA” pierwodrukami), Zbigniewa Herberta, Jana Błońskiego, ks. Jana Twardowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kazimierza Hoffmana, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Juliana Kornhausera. Poezja, proza, esej (w tym liczne tłumaczenia z języków obcych), rozmowy z pisarzami, recenzje, noty o książkach prezentowane są w stałych działach. W numerze 93 warto przeczytać: kolejny, czwarty odcinek prozy Antoniego Libery „Kosmos w Dolinie Pysznej” i Marka Kędzierskiego „Warszawa – Chiny”, fragmenty prozy Piotra Sommera i Krzysztofa Myszkowskiego, esej Michała Głowińskiego „Historia jako zmyślenie (wokół »Żeglarza« Jerzego Szaniawskiego)”, rozmowę Renaty Gorczyńskiej z Jurkiem Hirschbergiem o przekładzie „Traktatów” Czesława Miłosza, tłumaczenia poezji Emily Dickinson, R.S. Thomasa, Joachima Sartoriusa i José Ángela Leyvy.


Oprócz tego w najnowszym numerze „KA”: proza poetycka i poezja Zbigniewa Herberta – w edycji Ryszarda Krynickiego, nowe wiersze Krystyny Rodowskiej, Bogusława Kierca, Piotra Szewca, Adriany Szymańskiej, Ewy Sonnenberg, Katarzyny Bolec, Aleksandry Francuz, Piotra Piaszczyńskiego i Michała Czoryckiego, a także Varia, gdzie pomieszczono teksty Stefana Chwina, Krzysztofa Myszkowskiego, Leszka Szarugi, Piotra Szewca, Artura Szlosarka oraz notatki i korespondencję Julii Hartwig z Pensylwanii. Jak zwykle czytelnik znajdzie też omówienia najważniejszych książek z kwartału i zawartość numerów „Kwartalnika Artystycznego” w 2016 roku.

test