SŁUGA BOŻA MATKA MARIA OD KRZYŻA LUDWIKA MORAWSKA (1842–1906). ŻYCIE I DZIEŁO

ISBN 978-83-65533-29-6

autor: S.M. Bonawentura (Zofia Alina Pawęzka) OCPA

zdjęcia: Archiwum Klarysek od Wieczystej Adoracji w Bydgoszczy

przedmowa: O. prof. Roland Prejs OFMCap

wydanie II poprawione

324 str., 170 x 240 mm, oprawa twarda

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Ta wyjątkowa i piękna edytorsko publikacja przybliża czytelnikom mało znaną postać Matki Marii od Krzyża (Ludwiki Nałęcz-Morawskiej), fundatorki Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Polsce, natomiast dla jej córek duchowych, jak pisze we wstępie autorka, s. M. Bonawentura, „może stać się zachętą i inspiracją do dalszego studium pozostawionej przez nią spuścizny duchowej”. Książka stanowi także dziękczynienie z rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Morawskiej – 25 października 2002 r. w katedrze lwowskiej, oraz uczczenie 110. rocznicy jej śmierci. Siedem rozdziałów, z których składa się praca, ukazuje: dzieje rodziny oraz dzieciństwo i młodość Ludwiki Morawskiej; lata poszukiwań jej życiowego powołania w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo i jego dopełnienie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu; działalność Matki Morawskiej w okresie zakorzeniania się franciszkanek N.S. na ziemiach polskich oraz budowę nowego klasztoru i kościoła we Lwowie; zabiegi w umacnianiu prawnym i duchowym wspólnoty zakonnej oraz trudności związane z posługą przełożonej wspólnoty; pracę Matki Morawskiej około nowych fundacji; ostatnie lata życia Matki Morawskiej; sylwetkę duchową s. Marii od Krzyża.

test