KWARTALNIK ARTYSTYCZNY nr 94

ISSN 1232-2105

200 str., 160 x 235 mm, oprawa miękka

Więcej szczegółów

Więcej informacji

„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” ukazuje się od 1993 r. i zbliża się do jubileuszu 25 lat swego istnienia. Eseista i krytyk literacki prof. Aleksander Fiut określił pismo jako „cud pracowitości i samozaparcia”. Od 1995 r. redaktorem naczelnym jest pisarz i laureat nagrody Fundacji Kościelskich Krzysztof Myszkowski. Ukazały się już 94 numery „KA”, a swoje teksty opublikowało ponad 600 autorów: pisarzy wybitnych, ale również młodych i debiutantów, którzy „raczej współtworzą, niż modyfikują jego tradycyjną formułę” pisma. Obecnie publikują i współpracują z „KA” m.in.: Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Antoni Libera, Stefan Chwin, Leszek Szaruga, Ryszard Krynicki, Renata Gorczyńska, Piotr Sommer, a w numerach archiwalnych znajdzie czytelnik poezję, prozę i wypowiedzi m.in.: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza (wiele z jego ostatnich utworów było w „KA” pierwodrukami), Zbigniewa Herberta, Julii Hartwig, Jana Błońskiego, ks. Jana Twardowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kazimierza Hoffmana, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Juliana Kornhausera. Poezja, proza, esej (w tym liczne tłumaczenia z języków obcych), rozmowy z pisarzami, recenzje, noty o książkach prezentowane są w stałych działach.

W numerze 94 warto przeczytać: fragment „Bereniki” w nowym tłumaczeniu Antoniego Libery (wraz z komentarzem tłumacza), esej Stefan Chwina „Myśli o dialogu”, listy Tadeusza Konwickiego do Aleksandra Fiuta i Krzysztofa Myszkowskiego, relację Aleksandra Fiuta „Z Tadeuszem Konwickim w Kolonii Wileńskiej”, rozmowę Florentine Schaub z Markiem Kędzierskim „Beckett po latach… stu jedenastu! – o fail better: beckett@111”, eseje Nikołaja Gumilowa i Roberta Papieskiego o rosyjskim symbolizmie i akmeizmie.
Oprócz tego w numerze „KA”: niepublikowany wiersz Zbigniewa Herberta „[Sen Kartezjusza]” – w edycji Ryszarda Krynickiego, nowe wiersze Adama Zagajewskiego, Piotra Matywieckiego, Krzysztofa Lisowskiego, Bogusławy Latawiec, Krystyny Lenkowskiej, Mariny Cwietajewej, Kazimierza Brakonieckiego, ks. Janusza Adama Kobierskiego a także Varia, gdzie pomieszczono teksty Stefana Chwina, Krzysztofa Myszkowskiego, Leszka Szarugi, Piotra Szewca i Artura Szlosarka. Jak zwykle czytelnik znajdzie też omówienia najważniejszych książek z kwartału.

test