OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. DOŚWIADCZENIE, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY

ISBN: 978-83-63921-97-2

304 str. + wkładka kolorowa nieliczbowana, 175 x 250 mm, oprawa miękka

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Dziedzictwo kulturowe jest świadectwem historii narodu. To nie tylko, jak się powszechnie sądzi, zabytki architektury, ale także ogrody i parki, budynki przemysłowe i militarne, skanseny i… ludzie. Ci, którzy je projektowali, budowali, utrzymywali i, jak również ci, którzy obecnie dbają o ich zachowanie dla potomności. Publikacja pod redakcją Sławomira Łanieckiego podsumowuje „dorobek społeczeństwa i różnych instytucji województwa kujawsko-pomorskiego na polu ochrony dóbr kultury i szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego, dokonanych w przeciągu ostatnich kilku lat” (S. Łaniecki). Jest pokłosiem konferencji naukowej poświęconej ochronie dób kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w 2014 r. w Lubostroniu. Wartością publikacji są liczne zdjęcia, w tym także kolorowe, a także bogata literatura przedmiotu. teksty: Kamil Zeidler, ks. Przemysław Książek, Lech Łbik, Weronika Ślęzak-Tazbir, Tomasz Dziki, Włodzimierz Jastrzębski, Marianna Gruszczyńska, Tomasz Łaszkiewicz, Renata Stachańczyk, Eufrozyna Piątek, Wojciech Weyna, Wojciech Chudziak, Dariusz Markowski, Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka, Sławomir A. Kamiński, Mariusz Żebrowski, Maciej Rydel, Piotr Nowakowski, Anna Maślak, Ewa Tyczyńska, Katarzyna Balik, Maciej Świątkowski, Sławomir Łaniecki zdjęcia: M. Świątkowski, A. Maślak, E. Tyczyńska, M. Rydel, S.A. Kamiński, A. Wysocka, D. Markowski, W. Chudziak, B. Kowalewska, W. Stępień, P. Warliński, W. Olkuśnik, T. Dziki, G.J. Budnik, E.R. Kowalewska, R. Stachańczyk, B. Derkowska-Kostkowska, B. Orpiszewski, P. Nowakowski, M. Prarat, archiwa rodzinne, Narodowy Instytut Dziedzictwa –pałac Lubostroń, Stowarzyszenie „BUKO”, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wikipedia

test