Kwartalnik Artystyczny 90

21/06/16

„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” ukazuje się od 1993 r. i adresowany jest do miłośników literatury polskiej i obcej. Eseista i krytyk literacki prof. Aleksander Fiut określił pismo jako cud pracowitości i samozaparcia. Od 1995 r. redaktorem naczelnym jest Krzysztof Myszkowski. Ukazało się już 90 numerów „KA”, a swoje teksty opublikowało ponad 600 autorów: pisarzy wybitnych, ale również młodych i debiutantów, którzy raczej współtworzą, niż modyfikują jego tradycyjną formułę. Obecnie publikują i współpracują z „KA” m.in.: Julia Hartwig, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Antoni Libera, Stefan Chwin, Leszek Szaruga, a w numerach archiwalnych znajdzie czytelnik poezję, prozę i wypowiedzi m.in.: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Jana Błońskiego, ks. Jana Twardowskiego, Gustawa Herling-Grudzińskiego, Kazimierza Hoffmana, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema. Poezja, proza, esej, rozmowy z pisarzami, recenzje, noty o książkach prezentowane są w stałych działach, m.in. w „Variach”. W numerze 90 warto przeczytać blok poświęcony Stanisławowi Jerzemu Lecowi – w 50. rocznicę jego śmierci, wiersze Czesława Miłosza, esej Aleksandra Fiuta poświęcony poezji Miłosza i Przybosia oraz szkic wspomnieniowy Renaty Gorczyńskiej – w 105. rocznicę urodzin Noblisty, nowy wiersz Julii Hartwig, wyklejanki Wisławy Szymborskiej i omówienia najważniejszych książek z kwartału.

Wszystkie aktualności