30 lat z Wami!

Dom Wydawniczy Margrafsen w Bydgoszczy, prowadzony od początku działalności przez panią Marię Senską, istnieje już 30 lat. Przez te lata współpracował z wieloma firmami, urzędami miast, instytucjami samorządowymi, państwowymi, kulturalnymi oraz kościelnymi w Bydgoszczy i na terenie całego kraju.
 
Spośród nich należy wymienić w tym miejscu między innymi: Urząd Miasta Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta Torunia, Urząd Miasta Zielonej Góry, Urząd Miasta Chełmna, Urząd Miasta Koronowa, Urząd Miasta Solca Kujawskiego, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Częstochowa, Urząd Miasta Wisła, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Kurię Biskupią w Bydgoszczy.

Ważna i będąca szczególnym wyróżnieniem była dla Domu Wydawniczego „Margrafsen” współpraca z Kancelarią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a także z Senatem RP, która zaowocowała albumem prof. Jerzego Pietrzaka „Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV–XXI w.”.

Dom Wydawniczy „Margrafsen” za zaszczyt i wielkie wyróżnienie poczytuje sobie prawie 20-letnią współpracę ze Zgromadzeniem Zakonu św. Pawła I Pustelnika (paulinami) na Jasnej Górze, jak również ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek. Owocem tej współpracy było wiele albumów i książek popularyzujących nie tylko dzieje tych zgromadzeń zakonnych, ale i historię Polski.

Wielkim zaszczytem był dla Domu Wydawniczego „Margrafsen” osobisty kontakt ze św. Janem Pawłem II. Osiemnaście naszych publikacji, wcześniej wręczonych podczas audiencji Ojcu Świętemu, znajduje się obecnie w księgozbiorze Biblioteki Watykańskiej. Warto tu wspomnieć, że jedną z nich był wyjątkowy album „Droga życia”, poświęcony Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – dzieło zrealizowane wspólnie z Wydawnictwem im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO.

Ciekawym i inspirującym doświadczeniem była współpraca z Zamkiem Królewskim na Wawelu w Krakowie, która przyniosła efekt w postaci albumowej publikacji „Arrasy króla Zygmunta Augusta” autorstwa Marii Hennel-Bernasik.

Wiele promocji książek i albumów Domu Wydawniczego „Margrafsen” odbyło się w wyjątkowych i pięknych miejscach, związanych z polską narodową kulturą i historią, między innymi na Zamku Królewskim w Warszawie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Belwederze, udostępnionym na promocję albumu Ojca Eustachego Rakoczego „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel” przez Kancelarię Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Bydgoszczy otworzyła przed nami podwoje Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, bowiem liczne publikacje przygotowywane do druku przez Dom Wydawniczy „Margrafsen” poświęcone są muzyce i jej twórcom.

Szczególne wyróżnienia i nagrody

Nasz 30-letni dorobek został doceniony i uhonorowany przyznaniem m.in.:

– Nagrody Wydawców Katolickich FENIKS 2002 w kategorii albumów i edytorstwa za album „Droga życia – Stefan Kardynał Wyszyński”;

– Nagrody Edytorskiej Urzędu Miasta Bydgoszczy w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2002/2003 o „Strzałę Łuczniczki” – za album „Z biegiem lat z biegiem Brdy” i w 2004 r. za album „Tuzin” oraz w 2011 r. za książkę „Mit muzyka marka”;

– Nagrody Kulturalnej Kwartalnika Literacko-Artystycznego METAFORA im. Klemensa Janickiego w 2002 r.;

– Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wzbogacanie zasobów regionalnej i narodowej kultury książkami pięknymi i mądrymi w 2006 r.;
i wieloma innymi.

– „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”