1. Administratorem danych osobowych jest Dom Wydawniczy MARGRAFSEN Adam Senska, ul. Bialogardzka 13, 85-808 Bydgoszcz;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowanie propozycji handlowych;

3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do ich przetwarzania tj pracownicy firmy, których obowiązuje wewnętrzna klauzula poufności;

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem przygotowania propozycji współpracy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczona możliwość nawiązania współpracy;

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.