KWARTALNIK ARTYSTYCZNY. BIBLIOGRAFIA 1993–2017

ISBN 978-83-65533-36-4

autor: Hanna Borawska
projekt okładki: Ewa Bathelier
252 str., 165 x 235 mm, okładka lakierowana

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł

Więcej informacji

Pierwsza pełna bibliografia zawartości „Kwartalnika Artystycznego”, która obejmuje dwadzieścia pięć lat jego istnienia.
Zawartość „Kwartalnika Artystycznego” uporządkowano według działów, które jednakże nie w pełni odpowiadają stałym rubrykom pisma. Dotyczy to przede wszystkim działów „Eseje, szkice, felietony, noty”, ale także „Proza” i „Listy”, w których pomieszczono również zapisy publikacji występujących w „Variach”. Przyjęto nadrzędną zasadę uporządkowania zawartości w działy według czytelnego rozpoznania rodzaju bądź charakteru publikacji, z zachowaniem hierarchii ważności, przestrzeganej od początku istnienia pisma, rezygnując z uporządkowania działów według kolejności alfabetycznej.
W obrębie każdego działu nazwiska autorów publikacji ułożono alfabetycznie. W przypadku inicjałów w nawiasie kwadratowym podano pełne brzmienie imienia i nazwiska, o ile udało się je ustalić. W zapisie hasła dotyczącego danego autora zachowano alfabetyczny spis jego utworów, rezygnując z układu chronologicznego. Po tytule publikacji podano rok, numer roczny, w nawiasie okrągłym numer kolejny ciągły oraz numer strony „Kwartalnika Artystycznego”, gdzie publikacja jest zamieszczona. W przypadku tłumaczenia w nawiasie kwadratowym dodano imię i nazwisko tłumacza.
W dziale „Poezja” uwzględniono wyłącznie tytuły publikowane lub cytowane w „KA” w całości, zamieszczając w tym drugim przypadku w nawiasie kwadratowym informację, gdzie utwór był przytaczany.
W dziale „Recenzje” uzupełnieniem zapisu jest informacja w nawiasie kwadratowym, zawierająca autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i datę wydania recenzowanej publikacji. W dziale „Noty o książkach” przyjęto układ alfabetyczny autorów i tytułów ich książek, również z zaznaczeniem wydawnictwa, miejsca i daty wydania, a następnie roku i numeru publikacji w „Kwartalniku Artystycznym”.
Bibliografia „Kwartalnika Artystycznego” została skonstruowana w taki sposób, aby ułatwić autorom, czytelnikom, historykom literatury, krytykom literackim oraz wszystkim zainteresowanym poruszanie się po archiwalnych zasobach pisma i umożliwić szybkie odnalezienie interesujących ich publikacji.