AKSJOLOGIA I DEONTOLOGIA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W OCHRONĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE

AKSJOLOGIA I DEONTOLOGIA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W OCHRONĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE
Podstawy filozoficzne. Tło bio-psychospołeczne. Rozwiązania praktyczne, rekomendacje

tekst: Wojciech Kosmowski

tom I: 480 str., 175 x 245 mm, oprawa twarda
ISBN 978-83-65533-76-0

tom II (Materiały źródłowe): 196 str., 175 x 245 mm, oprawa twarda
ISBN 978-83-65533-77-7

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł

Więcej informacji

Dwutomowa publikacja autorstwa Wojciecha Kosmowskiego wpisuje się w pewnym stopniu w nurt współczesnej dyskusji o etyce i bioetyce, toczonej obecnie w środowisku lekarzy, etyków i bioetyków: „Wśród szeroko dyskutowanych obecnie tematów etycznych znajdują się: klauzula sumienia, kwestia płac w ochronie zdrowia, zagadnienia związane z eutanazją, transseksualizm, zagadnienie przepisywania leków przez pielęgniarki i położne oraz udzielania porad przez aptekarzy. W psychiatrii nieodmiennie duże zainteresowanie budzi diagnozowanie pacjentów, zachowanie osób z zaburzeniami psychicznymi […] Szczególne wyzwania moralne stanowią metody leczenia – z jednej strony psychoterapia, z drugiej – metody biologiczne, np. elektrowstrząsy”. Jednakże autor publikacji uczestniczy w tej dyskusji w odmienny sposób, porównując i oceniając krytycznie obecnie istniejące standardy aksjologiczne i deontologiczne dotyczące osób wykonujących różne zawody na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Punktem wyjścia do charakteryzowanych i proponowanych rozwiązań etycznych jest relacja: pacjent – profesjonalista, relacje między profesjonalistami oraz współzależności miedzy pacjentami i profesjonalistami a społeczeństwem. Praca traktuje o tym wszystkim, co dotyczy ochrony zdrowia, a nie problematyki postępowania z zaburzonymi psychicznie.

W pracy wykorzystano bogate materiały źródłowe, m.in. kodeksy etyczne poszczególnych profesji, akty prawne: polskie i międzynarodowe, różnorodną literaturę filozoficzną, etyczną oraz literaturę pomocniczą (źródła dotyczące ekonomii, socjologii, pedagogiki, ogólnej metodologii nauk).

Integralną częścią tekstu głównego zawartego w tomie I jest tom II – zbiór materiałów źródłowych, „które w takim kształcie nie były do tej pory zebrane i udostępnione”.