Nauczanie Kościoła a działalność kaznodziejska Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

ISBN 978-83-66844-00-1

tekst: ks. Henryk Jankowski

zdjęcia: archiwum autora

166 str., 145 x 210 mm, oprawa miękka, lakierowana

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł

Więcej informacji

Książka ks. Henryka Jankowskiego jest jedną z wielu publikacji poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, jednocześnie jest jednak książką wyjątkową, nie tylko z uwagi na fakt osobistej znajomości Autora z ks. Jerzym (ks. Henryk Jankowski współkoncelebrował ostatnią Mszę św., którą ks. Jerzy Popiełuszko odprawił w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, 19 października 1984 r.). Publikacja nie traktuje o życiu ks. Popiełuszki, lecz o jego działalności homiletycznej w powiązaniu z nauczaniem Kościoła katolickiego. Już bowiem jako młody kapłan ks. Jerzy Popiełuszko doskonale rozumiał nakaz Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Jak pisze we Wstępie ks. Henryk Jankowski: „Gdy chodzi o kształtowanie życia wewnętrznego człowieka, to ten nakaz jest najważniejszy, a także gdy chodzi o duchowość chrześcijańską, bowiem zawiera wszystkie inne nakazy: miłości, przestrzegania przykazań itp., (…) to wszystko mieści się w świadectwie, jakie powinien dawać chrześcijanin”. Publikację uzupełniają wypowiedzi-komentarze kapłanów, którzy znali osobiście ks. Jerzego Popiełuszkę.