ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO CMENTARZU STAROFARNYM W BYDGOSZCZY

ISBN 978-83-66844-23-0

zdj: archiwum Marka K. Jeleniewskiego, archiwa rodzin osób spoczywających na cmentarzu, Krzysztof Senska; a także: D. Bloch, R. Bosiacki, T. Czachorowski, A.J. Markiewicz, J. Pruss, M. Ręgiel, J. Rodziewicz, W. Romanowski, Z. Ewa Ruprecht, R. Sawicki, A. Wojtasiewicz

328 str., 115 x 225 mm, oprawa miękka zintegrowana, lakierowana

Więcej szczegółów

40,00 zł

Więcej informacji

Być może ideę powstania „Ilustrowanego przewodnika po cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy”, którego autorem jest Marek K. Jeleniewski, najlepiej oddają słowa Terry’ego Pratchetta: „Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”. Takim miejscem, gdzie każdy może się zatrzymać i „wspominać wspomnienia”, jest najstarsza bydgoska nekropolia – cmentarz Starofarny, który doczekał się pierwszego przewodnika, będącego także swego rodzaju monografią tego miejsca wspomnień i pamięci. Spoczywają na nim wielcy i zasłużeni obywatele Bydgoszczy, ale także ci, którzy tworzyli historię naszego miasta zwykłą, codzienną pracą, tym, że wybrali Bydgoszcz na swoje miejsce na ziemi. Jak pisze autor we wstępie, „W przewodniku przedstawiono sylwetki kilkudziesięciu osób spoczywających na cmentarzu Starofarnym. Ludzi, którzy na trwałe zapisali się w polskiej i bydgoskiej historii. Moją intencją było ukazanie ich życia, tak by współcześni zrozumieli, jak walczyli o Polskę, jak troszczyli się o rozwój Bydgoszczy, zrozumieli, co im zawdzięczamy, by pamiętali, kto (…) nadawał dzisiejszy kształt naszemu miastu”. Przewodnik ocala, jak pisze prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, „pamięć o tych, którzy do końca nosili w sercach naszą piękną Bydgoszcz”. Jak podkreślił prezydent, zwracając się do Czytelnika, jest to możliwe dzięki już 25-letniej akcji ratowania zabytków cmentarza Starofarnego i corocznej kwesty na ten cel w dzień Wszystkich Świętych. Ad futuram rei memoriam.