SZLAKIEM RATUSZY I URZĘDÓW – SIEDZIBY WŁADZ MIEJSKICH

ISBN 978-83-66844-38-4

autor koncepcji: Ewa Krupa

teksty: Bogna  Derkowska-Kostkowska,  Mateusz  Soliński,  Krystian  Strauss,
Adam Szefer

zdjęcia: Wojciech Woźniak, Narodowe  Archiwum  Cyfrowe,  Cyfrowa  Biblioteka
Narodowa Polona, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.  Bałtycka  Biblioteka
Cyfrowa, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

184 str., 110 x 220 mm, oprawa miękka, lakier punktowy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Stało się  już  coroczną  tradycją,  że  w  związku  z  Europejskimi  Dniami
Dziedzictwa Kujawsko-Pomorskie Centrum  Kultury  w  Bydgoszczy  przygotowuje
przewodnik  z  serii  „Kierunek  Kujawsko-Pomorskie”.  W  2023  r.  jest  to
przewodnik „Szlakiem ratuszy i urzędów – siedzib władz miejskich”.  Razem  z
tą jak zwykle piękną  i  starannie  wydaną  publikacją,  opatrzoną  wstępem,
licznymi zdjęciami oraz bibliografią, czytelnik może wyruszyć w podróż,  tym
razem, aby obejrzeć, zwiedzić i  zapoznać  się  z  historią  35  zabytkowych
siedzib władz miejskich w 29 miejscowościach.
Jak pisze  autor  wstępu,  Mateusz  Soliński,  „Wśród  opisywanych  budynków
znajdziemy takie perły  średniowiecznej  i  renesansowej  architektury,  jak
ratusze w Toruniu czy Chełmnie, modelowo neoklasycystyczne, jak  w  Brześciu
Kujawskim,  czy  malowniczo  neogotyckie,  jak  w  Inowrocławiu”.  Wszystkie
jednak, niezależnie od ich stylu architektonicznego i wartości jako  zabytku
„stanowią  dla  nas  dowód  bogactwa  i  wyjątkowości  naszego  regionalnego
dziedzictwa”.