POD KORĄ MILCZENIA

ISBN 978-83-66844-36-0

teksty: Agnieszka Jabłońska
103 str., 155 x 215 mm, oprawa twarda, lakier punktowy

Więcej szczegółów

Więcej informacji

„Pod korą milczenia” to  kolejny  tomik  poetycki  Agnieszki  Jabłońskiej  –
poetki, prozaiczki, miłośniczki przyrody, której małą ojczyzną jest  Obrowo,
mała wieś w powiecie  toruńskim.  Każdy  z  wierszy  w  tym  tomiku  to  dla
czytelnika podróż, uruchamiająca wyobraźnię  i  emocje.  Etapy  tej  podróży
wyznaczają  tytuły  rozdziałów:  „serce”,   „małe   ojczyzny”,   „przyroda”,
„miniatury”, „przemyślenia”, kreując  jednocześnie  świat  wartości  Autorki
tych wierszy. Zachwyca warsztat poetycki poetki – jak pisze  Wanda  Wasicka:
w tych wierszach „sporo słów jest zdumionych, że za Jej sprawą znalazło  się
obok  siebie.  Efekt  tych  twórczych  zabiegów  przekracza  granice   nawet
najbardziej bogatej i niedającej się ogarnąć poetyckiej wyobraźni.