„ROK CZTERECH CESARZY” (68–69 N.E.). POBOCZNE EPIZODY MILITARNE

ISBN 978-83-64130-52-6

autor tekstu: Damian Waszak

zdjęcia: archiwum autora, Wikimedia Commons

mapa: Tadeusz Zawadzki

156 str., 155 x 225 mm, oprawa miękka, lakierowana

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Rok 68–69 n.e. był rokiem niezwykłym w dziejach Cesarstwa Rzymskiego. W roku tym panowało aż czterech cesarzy: Serwiusz Sulpicjusz Galba, Marek Salwiusz Othon, Aulus Witeliusz i Tytus Flawiusz Wespazjan. Książka Damiana Waszaka traktuje jednak nie o dziejach tych cesarzy, a o „pobocznych epizodach militarnych”, często znajdujących się na marginesie wypadków tego niezwykłego roku w dziejach starożytnego Rzymu. Jak pisze we wstępie autor, „Publikacja została podzielona na dziesięć rozdziałów. (…) W pierwszym omówiono pokrótce osobę Tacyta i jedno z jego najważniejszych dzieł pt. »Dzieje« (Historiae). (…) W drugim (…) dokonano krótkiego omówienia przyczyn oraz przeglądu najważniejszych wydarzeń »roku czterech cesarzy«. W każdym z kolejnych ośmiu rozdziałów zaprezentowano odpowiednio: konflikt (…) Lugdunum i Vienny, najazdy Daków i Roksolanów na Mezję, dwa powstania ludów galijskich – Bojów oraz Helwetów, dwie nieudane próby wywołania rozruchów wewnętrznych, których przywódcami byli niewolnicy – Geta oraz fałszywy Neron, bunt Anicetusa w Poncie, a także wojnę domową u Brygantów w Brytanii”. Publikację uzupełniają liczne fotografie, obszerna bibliografia oraz indeks osobowy i topograficzny.