MOC MODLITWY NA KAŻDY CZAS Z KSIĘGĄ PSALMÓW

ISBN 978-83-66844-42-1

autorzy komentarzy: ks. Grzegorz Białek, ks. Piotr Przyszlakowski, ks. Igor Wichrowski, ks. Adam Stachowiak, ks. Łukasz Krzewiński, ks. Tymoteusz Białkowski, ks. Henryk Stippa, ks. Łukasz Kucharski

416 str., 125 x 185 mm, oprawa zintegrowana

Więcej szczegółów

Więcej informacji

„Moc modlitwy na każdy czas z Księgą Psalmów” to publikacja jubileuszowa, która ukazała się na okoliczność 20-lecia Diecezji Bydgoskiej. Honorowym patronatem objął ją ks. Krzysztof Włodarczyk – Biskup Diecezji Bydgoskiej, a konsultacją merytoryczną wsparł o. Samuel Pacholski OSPPE – przeor Jasnej Góry. Jak napisał ks. Biskup w słowie wstępnym do „Mocy modlitwy na każdy czas”: „Nie jest to jednak komentarz czy kolejny przekład z dokładnym wyjaśnieniem każdego fragmentu. Pozycję tę nazwałbym raczej modlitewną podróżą przez bogaty świat biblijnych psalmów, spacerem po ogrodzie słowa, w którym każdy może skosztować innego owocu, nasycając najgłębsze pragnienia swego serca”. Książka jest bardzo osobistym komentarzem wielu autorów, młodych duchownych, na temat psalmów, a jednak posiada wymiar uniwersalny, bo w tych indywidualnych odczytaniach czytelnik może znaleźć odbicie własnych przemyśleń, uczuć i emocji albo punkt wyjścia do osobistego odbioru psalmów, refleksji i modlitwy – własnej rozmowy z Bogiem. To często nie jest łatwy dialog, stąd tak wiele psalmów lamentacyjnych, skargi, pokutnych, ale nawet podczas trudnych rozmów ze Stwórcą warto pamiętać, za co można Mu nieustannie dziękować i powtarzać z Psalmistą: „Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! Alleluja”. Pięknie ujął to ks. Adam Stachowiak w komentarzu do jednego z psalmów: „Psalm 74 liczy 23 wersety. Pierwszych 11 opisuje klęskę i upadek, zaś wersetów opisujących działanie Boga jest 12 – jeden więcej. To być może zwykła matematyczna ciekawostka, ale równie dobrze światełko w tunelu, że nawet jeśli zło ma w naszym życiu tysiąc słów, to Bóg zawsze odpowie tysiąc pierwszym – słowem błogosławieństwa i zwycięstwa nadziei”.

Książka odznacza się elegancką szatą graficzną, ma niewielki format i mimo dużej objętości jest lekka – można ją zabrać jako towarzysza podróży.