NIEZWYKŁE ZWYCZAJNE ŻYCIE. DZIENNIKI 2021–2023

ISBN 978-83-66844-54-4

autor: Józef Banaszak

zdjęcia: archiwum rodzinne Józefa Banaszaka

str. 350, 170 x 245 mm, oprawa twarda

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Siódmy tom osobistych zapisków profesora Józefa Banaszaka, obejmujący lata 2021–2023, obejmuje nadal czas pandemii COVID-19 i jej wygaśnięcie oraz schyłek zarazy, którą autor określił już w tomie szóstym jako „polityczną”, mając na myśli rządy Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, łamiące Konstytucję RP i praworządność, prawa kobiet i prowadzące do konfliktu z Unią Europejską. Zwieńczeniem tego tomu jest notatka z 15 października 2023 roku – wybory parlamentarne wygrane przez opozycję demokratyczną, której przewodzili Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. To niewątpliwie jedno z najważniejszych politycznych wydarzeń tych dwóch lat, które zanotował profesor, obok najazdu Rosji na Ukrainę i wojny, która tam wybuchła w 2022 roku. Czas ten Autor poświęcał również „regularnemu pisaniu dziennika, a także porządkowaniu bogatej kolekcji owadów oraz dokumentów pisanych. Kolekcja entomologiczna trafiła do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a papiery biograficzne i naukowe do Archiwum PAN oddział w Poznaniu”. Jak pisze we wstępie, to lata wielowątkowe, opisujące „głównie zwyczajne życie emeryta z podkreśleniem niezwykłości zwyczajnego życia”, gdy „najbardziej cieszy jeszcze to, co zwykłe, codzienne”.