„RADOŚĆ I NADZIEJA, SMUTEK I TRWOGA…”. SOBÓR WATYKAŃSKI II Z PERSPEKTYWY PÓŁWIECZA

ISBN 978-83-63921-34-7

288 str., 165 x 240 mm, oprawa miękka, lakier punktowy

Więcej szczegółów

Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł

Więcej informacji

8 grudnia 2015 roku minęło pięćdziesiąt lat od zakończenia przez papieża Pawła VI Soboru Watykańskiego II, który zwołał i rozpoczął Dobry Papież Jan XXIII „celem dokonania odnowy (…) w życiu i posłannictwie Kościoła katolickiego”. Tę ważną dla Kościoła Powszechnego rocznicę upamiętnia okolicznościowa publikacja, stanowiąca pokłosie konferencji naukowej „«Radość i nadzieja, smutek i trwoga». Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza”, zorganizowanej przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu. „Na kartach niniejszej pracy w sposób szczególny autorzy odnieśli się do kilku fundamentalnych dokumentów Soboru Watykańskiego: Konstytucji dogmatycznej o Kościele «Lumen gentium» z 18 listopada 1964 roku, Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym «Dei Verbum» z 18 listopada 1965 roku, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes» z 7 grudnia 1965 roku. (…) Publikację dopełniają teksty ukazujące polityczny wymiar Soboru Watykańskiego II, w tym niezmiernie ważny jego kontekst międzynarodowy, wciąż aktualny dla całej rodziny ludzkiej” („Wstęp”, Michał Białkowski).